Hur man gör en vintage målning till ett skåp

  • Jan 04, 2020

Bloggaren: Kate Pruitt, katepruitt.com

Projektet: "Jag har alltid varit fascinerad av tanken på hemlig lagring," säger Pruitt, en konstnär som bor i Oakland. Så hon riffade på den idén med denna smarta kökcache, som parar en loppmarknadsmålning med ett gammalt metallmedicinskåp. (Obs! Din målning träram ska mäta minst 3/4 tum tjocka och överlappa skåpsdörrens yta med minst en tum på alla fyra sidor.)

Om skåpet har en speglad front, ta försiktigt bort glaset (se till att bära handskar, eftersom du kan behöva bryta glaset).

Lägg din målning med vänd nedåt på en plan yta och centrera sedan ditt skåp med framsidan ovanpå målningen. Använd en penna för att markera skåpets kanter på baksidan av ramen.

Med skåpet fortfarande vilande på målningen, öppna det upp för att avslöja baksidan av dörren. Använd en permanent markör för att markera en prick i varje hörn av dörren och se till att prickarna är i linje med den tjockaste delen av ramen.

Lyft av skåpet från målningen och lägg skåpet framåt nedåt på en bit skrot. Borra ett hål i var och en av de markerade prickarna, placera sedan skåpet ovanpå målningen igen, justera det med pennmärken på baksidan av ramen.

Montera enheten på väggen med hjälp av de förhindrade hålen i skåpets baksida. Om det inte finns hål, borra ett i varje hörn.